VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 


MICHAELA POUSKOVÁ

ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT

Atestace v oboru aplikované fyzioterapie


Předchozí praxe
Mulačova nemocnice s. r. o. Plzeň

Klatovská nemocnice a. s.
Nemocnice LDN Horažďovice

Nemocnice Sušice                                   

Absolvované kurzy a rozšíření vzdělání

2021 - Bowenova technika při fyzio. ramenního kloubu - Ing. Švestková, Ph.D, PhDr. Vondrašová, Ph.D.

2019 - Moderní operativa a fyzio. ramenního kloubu - MUDr. Reichl, PhDr. Vondrašová, Ph.D.

2019 - Moderní operativa a fyzio. kolenního kloubu - MUDr. Reichl, PhDr. Vondrašová, Ph.D.

2019 - Moderní operativa a fyzioterapie C a L páteře - MUDr. Žídek, PhDr. Vondrašová, Ph.D.

2018 - Atestační zkouška v oboru aplikovaná fyzioterapie

2017 - Terapeutické využití Temtex tapu - Mgr. Kobrová

2017 - Kurz Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let

2016 - 2018 - Specializační vzdělávání v oboru aplikovaná fyzioterapie

2016 - Kurz Základy sebeobrany a komunikace s agresivním pacientem - Mgr. Šulc

2016 - Seminář Vojtova metoda - Mgr. Vlčková

2015 - Kurz Stabilizace lopatky - Mgr. Veverková

2015 - Komplexní kineziologický rozbor - Mgr. Fráňa

2014 - Konference Rehabilitace spinálních pacientů - Plzeň

2012 - Konference Komprehenzivní rehabilitace u DMO - Plzeň

2012 - Kurz Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém - Mgr. Suchomel

2010 - Kurz Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů - Dr. Švejcar

2009 - 2010 - Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch - Mgr. Verchozinová

2009 - Školící akce Význam stabilizačního systému a funkčních poruch pohybového aparátu

2006 - Kurz Synergické reflexní terapie - Mgr. Vodičková

2005 - Kurz Na podkladě Maitlandova konceptu - NCO NZO Brno

2005 - Seminář Vojtovy metody - úchopová funkce - Mgr. Klémová

2005 - Seminář Péče o pacienty s CMP - Horažďovice

2005 - Seminář Prevence a léčba obezity - Sušice

2005 - Seminář Bobath koncept - Sušice

2004 - Kurz Škola zad - NCO NZO Brno

2004 - Kurz Deformity páteře - Plzeň

2002 - Kurz cvičení na míči, labilních plochách a s overbally - Monada Praha

1994 - 1996 - Kurz Vojtovy metody - RL - Corpus Olomouc